مگر شما کارشناس و متخصص هستید که در تمام امور و مسائل نظر می دهید؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از دیدن این متن که در

فضای مجازی در حال دست به دست شدن است چند نکته به ذهن بنده رسید که باید بیان شود

۱_آقای تاجزاده و اصلاح طلبانی که همچون شما نظرهای کارشناسانه میدهید

مگر شما کارشناس و متخصص هستید که در تمام امور و مسائل نظر می دهید؟!

۲_ولی فقیه یک جامعه اسلامی وظیفه دارد نسبت به مسائل مهم جامعه مخصوصا جایی که سلامت و جان مردمش در میان باشد حکم کند و بر مسئولین و مردم تبعیت از آن حکم واجب است . مشخص است شما و امثال شما نه سواد سیاسی درستی دارید و نه فقه دین خود را میشناسید ..؟!

۳_بر فرض اینکه ما بیان گوهر بار و نورانی رهبری را نادیده بگیریم اشکالی ندارد شما با پول شخصی خودتان واکسن از هر شرکتی که دوست دارید وارد کنید و به خودتان و فرزندانتان بزنید اگر اثر بخش بود برای آحاد مردم و شهروندانی که دم از وظیفه ی سلامت آنها میزنید تجویز کنید

والسلام