فیلم کوتاه داستانی «سخت، شیرین»

فیلم کوتاه داستانی «سخت، شیرین» در خصوص طلبه‌ای است که ازدواج می‌کند و شرط ازدواج همسرش این بوده که لباس طلبگی نپوشد. سخت شیرین داستان و جریان زندگی این زوج را به تصویر می‌کشد.