اسفند ۱۳, ۱۳۹۹

خیز بلند برای پاستور در ۱۴۰۰

رقابت‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی کشور در کمتر از شش ماه مانده به انتخابات آغاز شده است و دو اردوگاه اصلی و حتی برخی گروه‌های سیاسی فرعی نیز در حال سامان دادن به وضعیت خود برای ورود به این میدان هستند.

در سراوان چه خبر است ؟

‏طبق برآورد خود مردم و ‎سوخت برها سود ماهانه هر سوخت‌بر از این طرح چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.