مستند انتخابات مردم

دعوت علما و اساتید حوزه علمیه اصفهان به مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰