اجتماعی

خانم فرانسوی ربوده شده اسلام آورد

خانم صوفی پترونین آخرین شهروند فرانسوی گروگان گرفته شده در دنیا بود که حدود چهار سال پیش در کشور مالی ربوده شد.این خانم ۷۵ ساله

شمخانی خطاب به ماکرون:

توییت شمخانی با توجه به اتفاقات اخیر : بیشتر تاریخ بخوان و به صهیونیسم دلخوش نباش