خاطره

چفیه

اواخر سال ۱۳۶۰ بود. ابراهیم در مرخصی به سر می برد. آخر شب بود که آمد خانه، کمی صحبت کردیم. بعد دیدم توی جیبش یک

۱۴ خاطره از شهید بهشتی

گفتند حالا که «مرگ بر شاه» همه‌گیر شده؛ شعا ر جدید بدیم. «شاه زنازاده است، خمینی آزاده است». آشفته شده‌بود. گفت: رضاخان ازدواج کرده، این

📝روایتی از آخرین روز زندگی حاج قاسم

📝روایتی از آخرین روز زندگی حاج قاسم 🔺پنج‌شنبه(۹۸/۱۰/۱۲) – دمشق ✍️ساعت ۷ صبحبا خودرویی که دنبالم آمده عازم جلسه می‌شوم،هوا ابری است و نسیم سردی