مذهبی

📝روایتی از آخرین روز زندگی حاج قاسم

📝روایتی از آخرین روز زندگی حاج قاسم 🔺پنج‌شنبه(۹۸/۱۰/۱۲) – دمشق ✍️ساعت ۷ صبحبا خودرویی که دنبالم آمده عازم جلسه می‌شوم،هوا ابری است و نسیم سردی